แพลเลทหน้าเดียว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนัก 

 

   

  แพลเลทพลาสติก ES0812

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 800 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

  แพลเลทพลาสติก ES1012

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก. 

   

  แพลเลทพลาสติก ES1012N

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

   แพลเลทพลาสติก ES1212

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,200 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,500 กก.

   

แพลเลทพลาสติก ES1212A

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,200 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบพาเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น1,200 กก

 แพลเลทพลาสติก ES1212N

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,200 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

   

แพลเลทพลาสติก FS1012

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AE1111LP

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 10,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,200 กก. 

 

แพลเลทพลาสติก โครงสร้างแข็งแรง เหมาะสำหรับงานหนัก  

 

   

 แพลเลทพลาสติก AS1012TP15

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 150 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AS1012TB15

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 150 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก. 

 

 

แพลเลทพลาสติก AS1012TC18

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 180 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 8,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AS1012TP18

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 180 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 10,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

   

แพลเลทพลาสติก AS1012N

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 150 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 7,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AS1012TC20

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 170 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 10,000 กก.. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,200 กก.

   

แพลเลทพลาสติก AS1012TP20

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 200 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 10,000 กก.. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AS1012TB15

แพลเลทสองหน้า ขนาด 1,200 x 1,000 x 150 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทสองหน้า, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

   

แพลเลทพลาสติก AD1212LP

แพลเลทสองหน้า ขนาด 1,200 x 1,200 x 160 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทสองหน้า, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

แพลเลทพลาสติก AD1212LP

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,200 x 160 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก.

   

แพลเลทพลาสติก AD1111LP

แพลเลทสองหน้า ขนาด 1,100 x 1,100 x 150 มม.

วัตถุดิบ HDPE, แบบแพลเลทสองหน้า , เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 6,000 กก. เคลื่อนย้าย 2,000 กก. อยู่บนชั้น 1,000 กก. 

 

 

พาเลทหน้าเดียว เหมาะสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  

 

   

 แพลเลทพลาสติก LT1111

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 135 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,000 กก. เคลื่อนย้าย 300 กก. อยู่บนชั้น - กก.

แพลเลทพลาสติก LT1111S(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 155 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,200 กก. เคลื่อนย้าย 400 กก. อยู่บนชั้น - กก. 

   

แพลเลทพลาสติก LW0812

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 800 x 130 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบพาเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 2,000 กก. เคลื่อนย้าย 600 กก. อยู่บนชั้น - กก.

แพลเลทพลาสติก LW0812S(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 800 x 150 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 2,000 กก. เคลื่อนย้าย 1,000 กก. อยู่บนชั้น 300 กก.

   

แพลเลทพลาสติก LT1012

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 135 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,000 กก. เคลื่อนย้าย 300 กก. อยู่บนชั้น - กก.

แพลเลทพลาสติก LT1012S(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 155 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,2000 กก. เคลื่อนย้าย 400 กก. อยู่บนชั้น - กก. 

   

แพลเลทพลาสติก LS1012

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 135 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,000 กก. เคลื่อนย้าย 400 กก. อยู่บนชั้น - กก. 

แพลเลทพลาสติก LS1012S(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 155 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,200 กก. เคลื่อนย้าย 600 กก. อยู่บนชั้น 300 กก. 

   

แพลเลทพลาสติก LS1111

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 135 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,000 กก. เคลื่อนย้าย 400 กก. อยู่บนชั้น - กก.

แพลเลทพลาสติก LS1111S(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 155 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,200 กก. เคลื่อนย้าย 600 กก. อยู่บนชั้น 300 กก. 

   

แพลเลทพลาสติก LW1012N

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 130 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 2,000 กก. เคลื่อนย้าย 600 กก. อยู่บนชั้น - กก.

แพลเลทพลาสติก LW1012NS(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,200 x 1,000 x 150 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 2,000 กก. เคลื่อนย้าย 1,000 กก. อยู่บนชั้น 400 กก. 

   

แพลเลทพลาสติก LW1111N

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 130 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 2,000 กก. เคลื่อนย้าย 1,000 กก. อยู่บนชั้น 600 กก.

แพลเลทพลาสติก LW1111NS(ขาสกี)

แพลเลทหน้าเดียว ขนาด 1,100 x 1,100 x 150 มม.

วัตถุดิบ PP, แบบแพลเลทหน้าเดียว, เป็นแพลเลทเข้าได้ 4 ทิศ

อยู่กับที่ 1,500 กก. เคลื่อนย้าย 1,000 กก. อยู่บนชั้น 400 กก.

   
   

 

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก