ลังพลาสติกใช้เป็นชุด ลังซ้อนได้เป็นชุด ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังชุด

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบรองรับงานหนัก ( ชุดมี 10 ขนาด​) ชุดที่ 1

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 131C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L335 x W168 x H103 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L300 x W133 x H90 มม. 

โหลดได้ 5 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

 ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 331C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L335 x W335 x H103 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L300 x W300 x H90 มม. 

โหลดได้ 10 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 341C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L503 x W335 x H103 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L468 x W300 x H90 มม. 

โหลดได้ 12 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo 

  

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 342C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L503 x W335 x H195 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L468 x W300 x H180 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 343C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L503 x W335 x H288 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L468 x W300 x H270 มม. 

โหลดได้ 35 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo

   
 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 462C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L670x W503 x H195 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L635 x W468 x H180 มม. 

โหลดได้ 45 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo

  

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 492C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L1005 x W503 x H195 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L970 x W468 x H183 มม. 

โหลดได้ 50 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 493C2

 

ลังชุดขนาดภายนอก L1005 x W503 x H288 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L970 x W468 x H276 มม. 

โหลดได้ 60 กก. มีสีน้ำเงิน, สีเทา, วัตถุดิบ PPcopo

   

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบรองรับงานหนัก ( ชุดมี 4 ขนาด​) ชุดที่ 2 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 031

 

ลังชุดขนาดภายนอก L380 x W295 x H135 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L342 x W260 x H125 มม. 

โหลดได้ 10 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 031+031L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L385 x W302 x H145 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L342 x W260 x H125 มม. 

โหลดได้ 10 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 033

 

ลังชุดขนาดภายนอก L380 x W295 x H185 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L342 x W260 x H175 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 033+031L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L380 x W302 x H205 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L342 x W260 x H175 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 032

 

ลังชุดขนาดภายนอก L598 x W380 x H135 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L560 x W346 x H125 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 032+032L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L605 x W385 x H145 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L560 x W346 x H125 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 034

 

ลังชุดขนาดภายนอก L598 x W380 x H185 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L560 x W346 x H175 มม. 

โหลดได้ 25 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 034+032L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L605 x W385 x H195 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L560 x W346 x H175 มม. 

โหลดได้ 25 กก. มีสีแดง, น้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบรองรับงานหนัก ( ชุดนี้มี 4 ขนาด​) ชุดที่ 3 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8261

 

ลังชุดขนาดภายนอก L380 x W290 x H170 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W250 x H150 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8261+8261L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L390 x W300 x H180 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W250 x H150 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8261

 

ลังชุดขนาดภายนอก L380 x W290 x H240 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W250 x H225 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8262+8261L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L390 x W300 x H250 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W250 x H225 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8263

 

ลังชุดขนาดภายนอก L580 x W375 x H235 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L540 x W340 x H215 มม. 

โหลดได้ 35 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8263+8263L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L590 x W390 x H245 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L540 x W340 x H215 มม. 

โหลดได้ 35 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8264

 

ลังชุดขนาดภายนอก L580 x W375 x H305 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L540 x W340 x H290 มม. 

โหลดได้ 45 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8264+8263L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L590 x W390 x H320 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L540 x W340 x H290 มม. 

โหลดได้ 45 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบอเนกประสงค์ ( ชุดนี้มี 3 ขนาด​) 

 

 

 ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 1031H

 

ลังชุดขนาดภายนอก L375 x W295 x H133 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L345 x W260 x H125 มม. 

โหลดได้ 10 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

 ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 1031H+1031L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L385 x W300 x H150 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L345 x W260 x H125 มม. 

โหลดได้ 10 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 998

 

ลังชุดขนาดภายนอก L384 x W292 x H182 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W257 x H170 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 998+1031L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L385 x W300 x H200 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L340 x W257 x H170 มม. 

โหลดได้ 15 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 997

 

ลังชุดขนาดภายนอก L600 x W375 x H192 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L562 x W340 x H183 มม. 

โหลดได้ 25 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 997+996L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L600 x W381 x H220 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L562 x W340 x H183 มม. 

โหลดได้ 25 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบสูงเท่ากัน ขนาดสั้นยาวไม่เท่ากัน ( ชุดนี้มี 2 ขนาด​)

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - CS-043

 

ลังชุดขนาดภายนอก L570 x W437 x H200 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L520 x W400 x H180 มม. 

โหลดได้ 20 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo

   
 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - CS-046

 

ลังชุดขนาดภายนอก L1145 x W430 x H200 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L1100 x W400 x H180 มม. 

โหลดได้ 40 กก. มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

ลังโปร่งชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบกว้างยาวเท่ากัน สูงต่ำต่างกันไม่เท่ากัน ( ชุดนี้มี 4 ขนาด​)

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2559

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H145 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H135 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 25 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2560

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H315 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 35 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8070

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H315 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 35 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8070+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H325 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 35 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8072

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H405 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H395 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 55 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8072+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H415 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H395 มม. 

ลังชุดโหลดได้ 55 กก. ลังชุดมีสีน้ำเงิน

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

ลังทึบชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบกว้างยาวเท่ากัน สูงต่ำต่างกันไม่เท่ากัน ( ชุดมี 3 ขนาด​) วัตถุดิบ PPcopo

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2545

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H145 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H130 มม. 

โหลดได้ 25 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2545+2551L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L617 x W430 x H155 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H130 มม. 

โหลดได้ 25 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2554

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H245 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H235 มม. 

โหลดได้ 35 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2554+2551L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L617 x W430 x H260 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H235 มม. 

โหลดได้ 35 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2551

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H315 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

โหลดได้ 50 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 2551+2551L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L630 x W430 x H325 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

โหลดได้ 50 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ PPcopo 

 

ลัังทึบชนิดซ้อนได้อย่างเดียว แบบกว้างยาวเท่ากัน สูงต่ำต่างกันไม่เท่ากัน ( ชุดมี 4 ขนาด​) วัตถุดิบ HDPE

 

 

 ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8067

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H145 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H130 มม. 

โหลดได้ 25 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8067+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H155 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H130 มม. 

โหลดได้ 25 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8029

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H245 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H235 มม. 

โหลดได้ 35 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

 ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8029+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H245 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H235 มม. 

โหลดได้ 35 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8069

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H320 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

โหลดได้ 50 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8069+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H330 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H300 มม. 

โหลดได้ 50 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8071

 

ลังชุดขนาดภายนอก L610 x W420 x H405 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H395 มม. 

โหลดได้ 55 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE 

 

 

 

ลังชนิดซ้อนได้อย่างเดียว/ลังชุด - 8071+8069L

 

ลังชุดขนาดภายนอก L620 x W440 x H415 มม. 

ลังชุดขนาดภายใน L580 x W385 x H395 มม. 

โหลดได้ 55 กก.มีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง

ลังพลาสติกซ้อนได้อย่างเดียว วัตถุดิบ HDPE

 

   
   

 

สนใจติดต่อ 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด

5/83 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2954 8292 - 4 แฟ๊กซ์ 0 2954 8295

Line@ : letsgo4it

Email : deadeazy9@gmail.com

 

บริษัท เล็ทส์โกฟอร์อิท จำกัด จำหน่ายสินค้าพลาสติกที่ใช้ในวงกาารอุตสาหกรรม เช่น

ลังกระจายสินค้า ลังพับได้พร้อมฝา ลังพลาสติกขนาดใหญ่ ลังซ้อนได้สวมได้ ลังซ้อนได้อย่างเดียว ลังโปร่งใส ลังสองสี

ลังหูเหล็ก ลังใช้เป็นชุด กล่องใส่อะไหล่ ถังขะพลาสติก ถังขยะติดล้อ ถังหล่อเหลี่ยม ถังหล่อกลม ถังน้ำพร้อมฝา ถังเคมี

ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก พลาสติกลูกฟูก